USAZENÍ OPTIKY

699 1499 

Katalogové číslo: 7-1 Kategorie:

  Usazení optiky

  Pro jednu zbraň a optiku

  Platnost do konce kalendářního roku či dle dohody

   

  Varianty služeb

  ZÁKLADNÍ USAZENÍ OPTIKY

  • na základě vámi dodaných vstupních informací, připomínek a technických specifikací zbraně, optiky a montáží připravím vše pro usazení vašeho puškohledu
  • dle možností dohodneme čas a místo, kde optiku usadíme
  • pod vaším dohledem kvalitně usadím optiku přímo dle vašich tělesných dispozic, ukáži a nastavím vše na vaše oko a specifikace
  • doporučím opatření a rady pro bezproblémové prvotní nastřelení zbraně a kontrolu usazení optiky
  • časový rozpočet: 2 hodiny
  • lokalita: dle možností a dohovoru
  • počet kusů střeliva: bez střelby

   

  USAZENÍ OPTIKY S PROŠKOLENÍM

  • jedná se o nadstavbu předchozí varianty
  • kromě usazení optiky zde získáte navíc i kompletní “informační balíček”
  • začneme konstrukcí puškohledu a vysvětlením základních principů a funkcí
  • vysvětlím vám původ, princip a použití úhlových jednotek vaší optiky
  • řekneme si o možnostech rektifikace, použití “klikání” jak pro nastřelení zbraně, tak i pro změnu nástřelu pro jiné vzdálenosti či změnu místa zásahu
  • rozebereme si osnovu vašeho puškohledu a její možnosti využití pro daný typ střelby, který chcete provozovat
  • zakončíme doporučením a radami pro nastřelení zbraně, ověření nástřelu a korekcí optiky, tzv. “boxtest”
  • časový rozpočet: 3 hodiny
  • lokalita: dle možností a dohovoru
  • počet kusů střeliva: bez střelby

   

  USAZENÍ OPTIKY S PROŠKOLENÍM A NASTŘELENÍM ZBRANĚ

  • kompletní balíček od usazení, teoretického proškolení z konstrukce a použití optických soustav, až po nastřelení zbraně včetně
  • naučím vás, pod mým vedením, si nastřelit zbraň na požadovanou vzdálenost a ověřit usazení optiky a správnost dotažení všech komponent
  • časový rozpočet: 4 hodiny
  • lokalita: dle možností a dohovoru
  • počet kusů střeliva: max 20

   

  Potřebná vstupní data

  Zbraň: přesný typ zbraně, ráže, možnosti uchycení optiky (rybina a její šíře, weaver lišta, popřípadě její sklon,…)

  Optika: přesný typ puškohledu, použité jednotky, krok rektifikace (klikání), typ záměrného obrazce (osnovy) a jeho jednotky (zde je nejlepší vyfotit přímo danou optiku anebo štítek se specifikací z obalu či krabice)

  Montáže: typ zakoupených montáží, jejich výška či sklon

  Střelivo: možný typ střeliva, který máte zakoupen pro nastřelení zbraně

  Střelnice: veškeré náklady za využití střelnice pro nastřelení hradí zájemce

  Časový rozpočet: předpokládaný časový horizont a vaše možnosti

  Lokalita: místo, odkud jste, popřípadě, kde by bylo možno optiku usadit

  Doprava: v případě, že nebude možné usadit optiku na některé z akcí, potom je zde možnost za vámi někam rozumně dojet (v takovém případě je náhrada jízdních výdajů ve výši cca 4Kč/km jízdy)