USAZENÍ OPTIKY

699 1499 

Katalogové číslo: 7-1 Kategorie:

Usazení optiky

Pro jednu zbraň a optiku

Platnost do konce kalendářního roku či dle dohody

 

Varianty služeb

ZÁKLADNÍ USAZENÍ OPTIKY

 • na základě vámi dodaných vstupních informací, připomínek a technických specifikací zbraně, optiky a montáží připravím vše pro usazení vašeho puškohledu
 • dle možností dohodneme čas a místo, kde optiku usadíme
 • pod vaším dohledem kvalitně usadím optiku přímo dle vašich tělesných dispozic, ukáži a nastavím vše na vaše oko a specifikace
 • doporučím opatření a rady pro bezproblémové prvotní nastřelení zbraně a kontrolu usazení optiky
 • časový rozpočet: 2 hodiny
 • lokalita: dle možností a dohovoru
 • počet kusů střeliva: bez střelby

 

USAZENÍ OPTIKY S PROŠKOLENÍM

 • jedná se o nadstavbu předchozí varianty
 • kromě usazení optiky zde získáte navíc i kompletní “informační balíček”
 • začneme konstrukcí puškohledu a vysvětlením základních principů a funkcí
 • vysvětlím vám původ, princip a použití úhlových jednotek vaší optiky
 • řekneme si o možnostech rektifikace, použití “klikání” jak pro nastřelení zbraně, tak i pro změnu nástřelu pro jiné vzdálenosti či změnu místa zásahu
 • rozebereme si osnovu vašeho puškohledu a její možnosti využití pro daný typ střelby, který chcete provozovat
 • zakončíme doporučením a radami pro nastřelení zbraně, ověření nástřelu a korekcí optiky, tzv. “boxtest”
 • časový rozpočet: 3 hodiny
 • lokalita: dle možností a dohovoru
 • počet kusů střeliva: bez střelby

 

USAZENÍ OPTIKY S PROŠKOLENÍM A NASTŘELENÍM ZBRANĚ

 • kompletní balíček od usazení, teoretického proškolení z konstrukce a použití optických soustav, až po nastřelení zbraně včetně
 • naučím vás, pod mým vedením, si nastřelit zbraň na požadovanou vzdálenost a ověřit usazení optiky a správnost dotažení všech komponent
 • časový rozpočet: 4 hodiny
 • lokalita: dle možností a dohovoru
 • počet kusů střeliva: max 20

 

Potřebná vstupní data

Zbraň: přesný typ zbraně, ráže, možnosti uchycení optiky (rybina a její šíře, weaver lišta, popřípadě její sklon,…)

Optika: přesný typ puškohledu, použité jednotky, krok rektifikace (klikání), typ záměrného obrazce (osnovy) a jeho jednotky (zde je nejlepší vyfotit přímo danou optiku anebo štítek se specifikací z obalu či krabice)

Montáže: typ zakoupených montáží, jejich výška či sklon

Střelivo: možný typ střeliva, který máte zakoupen pro nastřelení zbraně

Střelnice: veškeré náklady za využití střelnice pro nastřelení hradí zájemce

Časový rozpočet: předpokládaný časový horizont a vaše možnosti

Lokalita: místo, odkud jste, popřípadě, kde by bylo možno optiku usadit

Doprava: v případě, že nebude možné usadit optiku na některé z akcí, potom je zde možnost za vámi někam rozumně dojet (v takovém případě je náhrada jízdních výdajů ve výši cca 4Kč/km jízdy)