PRIVACY POLICY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

General Data Protection Regulation (GDPR)

Projekt GTac si Váží důvěry svých přátel a zákazníků a jeho cílem je srozumitelně, jasně a transparentně je informovat o zpracovávání jejich osobních údajů.

Osobní údaje vyplývající z odesílaných kontaktních formulářů slouží k:

  • rezervaci místa na akci pořádané GTac, případně k zajištění vstupu na střelnici
  • zasílání nabídek aktuálních termínů kurzů a akcí pořádaných GTac
  • cílené a individuální odpovědi na dotazy střelců dle zázemí, podmínek a možností tazatele
  • uskutečnění objednávky produktů GTac a k zasílání nabídek střeleckého příslušenství nabízeného samotnými střelci v rámci uzavřené komunity

Osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům, je-li to ve vztahu k zajišťované akci bezprostředně nutné (např. za účelem zajištění vstupu na střelnici).

Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že GTac provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby GTac odstranil takto závadný stav.

Odesláním formuláře zájemce bere na vědomí, že vyplněné osobní údaje poskytuje GTac k jejich zpracování za účelem organizace akce, na kterou se zájemce registruje, pro lepší odpověď na jeho dotaz či za účelem uskutečnění objednávky produktů.

Udělení souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno.