Sekce často kladených dotazů je sice klišé, ale pomáhá. Pokud jste vámi hledanou odpověď ani zde nenalezli a máte dojem, že by zde být měla, tak mi prosím zašlete váš dotaz na uvedené kontakty.

“Lépe se zeptat a vědět, než mlčet a nevědět vůbec nic”

Tak hlavně v tom, že kurzy GTac nejsou v žádném případě kurzy odstřelovačské.

Z mého pohledu shledávám tolik oblíbenou “simulaci” tohoto velmi specifického povolání za nešťastnou, protože jej nelze během jednoho víkendu nikoho naučit. Natož v zázemí našich střelnic.

Zároveň pak uplatnění těchto znalostí pro širokou veřejnost je velmi malé. Soutěží, kam by se mohl “normální” střelec přihlásit a využít těchto “odstřelovačských schopností”, je minimum.

Proto je cílem kurzů GTac se zaměřit pouze a jen na střeleckou část – na aktivní, dynamickou střelbu z pušky s optickým zaměřovačem, kdy je střelec postaven do situace řešit více cílů v limitním čase z ne vždy stabilních poloh.

Díky tomu je všechen čas na kurzech věnován jak teoretickému, tak praktickému zvládnutí střeleckých dovedností, které pak střelci plně využijí na všech střeleckých soutěží u nás a v zahraničí. Včetně těch “skoro-taktických”.

Raději, než vytvořit populisticky zajímavý kurz “vše v jednom” s líbivým “odstřelovač” v názvu, jsem se rozhodl dát přednost kvalitní a poctivé střelecké přípravě.

A pro ještě větší “jasno” doporučuji si přečíst jeden z mých článků – Zamyšlení nad kurzy GTac a jejich účelem

Celek všech kurzů je zaměřen na kompletní zvládnutí nejen základních, ale i pokročilých střeleckých dovedností.

Získáte přehled informací, které vám pomohou s výběrem výbavy či odvětví přesné střelby.

Dále si osvojíte znalosti od základů balistiky, sestavení zbraně, jejího nastavení na ergonomii střelce, až po praktické zvládnutí přesné střelby na neznámé cíle pod tlakem, časovým presem a po zátěži.

A to ještě zdaleka není vše, co kurzy nabízí.

Primárním zázemím pro kurzy GTac jsou střelnice:

Třebíč / 50m
VTÚ Bzenec / až 800m

Dále spolupracuji se střelnicemi:

Malý Újezd u Mělníka / až 100m
Otrokovice / až 150m
Placy u Příbrami / až 500m

Kurz INTRO jsem schopen uspořádat dle domluvy i na jiné střelnici či učebně. Stačí mne pouze kontaktovat a domluvit se na podrobnostech.

Termíny pro kurzy jsou na domluvě a lze je uspořádat v libovolný termín během celého roku (pokud bude střelnice volná).

Pozvánka na kurz bude včas zveřejněna minimálně měsíc dopředu cestou stránek GTac a FB. Následně poběží registrační doba, která skončí nejpozději tři týdny před daným kurzem.

Střelci zašlou emailem anebo pomocí webu GTac svou závaznou registraci a po obdržení podrobností k danému kurzu či tréninku zašlou na základě vystavené faktury plnou cenu kurzovného na uvedené číslo účtu.

V případě nenaplnění stavu kurzu je možné se přihlásit dodatečně.

Pokud i po posunutí registračního termínu nedojde k naplnění kurzu na minimální účast, kurz se zruší a dojde k navrácení zaplaceného kurzovného v plné výši.

Cena je uvedena u každého z kurzů. Vzhledem k možným změnám poplatků ze strany provozovatelů střelnic je možné s dostatečným předstihem cenu upravit.

V případě nesouhlasu s nově požadovanou cenou je možné od kurzu odstoupit. V takovém případě bude navráceno celé kurzovné, bylo-li již zaplaceno.

Celá výše kurzovného musí být připsána na účet před zahájením kurzu.

Pokud dojde k situaci, kdy se nebudete moci zúčastnit kurzu z vašich osobních důvodů:

  • Zrušení v odpovědi na email s mou žádostí o potvrzení účasti je samozřejmě bez poplatku (email zasílám cca 10 dní před kurzem a případné zaplacené kurzovné bude v celé výši navráceno na účet plátce)
  • Při zrušení do 2 dní před konáním kurzu je účtován 50% storno poplatek (zbylých 50% bude vráceno na účet plátce kurzovného)
  • Při zrušení z vaší strany v den konání kurzu je účtován 100% storno poplatek

POZOR – Po vzájemné dohodě lze přesunout zaplacené kurzovné na některý následující kurz a to bez zaplacení storno poplatku. Přesunutí zaplaceného kurzovného na následující termín je možné POUZE JEDNOU!

K tomuto řešení jsem bohužel byl nucen přistoupit, neboť střelnice a příprava kurzu zabere prostředky a čas a občas se našel někdo, kdo na poslední chvíli odřekl a účast na kurzu se tak stala podlimitní. Přesto jsem však kurzy udělal, protože by zrušení termínu den před konáním nebylo fér pro ostatní účastníky kurzu.

Zbraně bez omezení druhu (jednoranové, opakovací, samonabíjecí), vybavené optickým zaměřovačem (minimální doporučené zvětšení 16x), oporou ve formě bipodu libovolné konstrukce a příslušenstvím ke střelbě v různých polohách a to i za běhu.

Jediným limitem zbraní daného kurzu jsou omezení střelnic:

  • Třebíč povoluje pouze dlouhé zbraně ráže .22LR a krátké zbraně do výkonu 650J včetně.
  • Malý Újezd u Mělníka a VTÚ Bzenec umožňují vést střelbu všemi rážemi.

Vzhledem k naturelu obvyklých držitelů a přesnosti střelby ze zbraně CZ 858 si dovoluji vyloučit tuto zbraň a její klony z dovolených zbraní na kurzy.

Pro kurz ADVANCED a trénink PRAKTIKA je nutno ke střelbě používat vlastní zbraně!

Ze strany pořadatele bohužel nebudou k dispozici žádné zbraně k zapůjčení.

V kurzu INTRO bude pro ukázku výzbroje a vybavení využit materiál pořadatele či střelnice.

Právě kurz INTRO je určen pro takovéto zájemce.

Kurzu ADVANCED se lze zúčastnit i jen jako “pozorovatel” – kvůli teorii.

Pokud se však kurzu účastní nějaký váš kamarád, lze se s ním domluvit a sdílet jeho zbraň na jednom střeleckém stavu. Času je na kurzech dost, aby jste si oba vyzkoušeli principy přesné střelby i s jednou zbraní. Majitel sdílené zbraně však musí splňovat podmínky pro dozor na střelnici a plně za vás zodpovídá.

Cena je poté stanovena dohodou.

Právě kurz INTRO je určen pro takovéto zájemce.

Kurzu ADVANCED se lze zúčastnit i jen jako “pozorovatel” – kvůli teorii.

Pokud se však kurzu účastní nějaký váš kamarád, lze se s ním domluvit a sdílet jeho zbraň na jednom střeleckém stavu. Času je na kurzech dost, aby jste si oba vyzkoušeli principy přesné střelby i s jednou zbraní. Majitel sdílené zbraně však musí splňovat podmínky pro dozor na střelnici a plně za vás zodpovídá.

Cena je poté stanovena dohodou.

Na kurz INTRO je požadována dobrá nálada a psací pomůcky 🙂

Na ADVANCED či PRAKTIKA, kromě oblečení a obuvi do každého počasí, doporučuji se vybavit následujícím – podložka pod střelce, která je přenositelná (bude se střílet i z plochy), zbraň s příslušenstvím pro střelbu z lehu/sedu/kleku či stoje a to včetně běhu, doporučen je i pozorovací dalekohled, psací pomůcky, sešit, kalkulačka, dostatek munice (kurz ADVANCED – min 150ks, PRAKTIKA dle vlastního uvážení) a hlavně otevřená hlava a úsměv na rtech 🙂

Kurzy se uskuteční za každého počasí!

Ubytování a stravu si řeší každý střelec sám. Většinou je v okolí možnost hotelů a v dojezdové vzdálenosti 5min od střelnice je nějaké to nákupní středisko.

V případě zájmu více účastníků lze v letních měsících domluvit příjezd den předem a možnost přespání (na vlastní karimatce na klubovně či střelišti, ve vlastním stanu či autě) pro všechny kurzy. U vícedenních kurzů platí tato nabídka noclehu na střelnici automaticky po celou dobu trvání kurzu a to včetně možnosti si na střelnici večer něco ugrilovat 😀

Osobní údaje vyplývající z odesílaných kontaktních formulářů slouží k:

  • rezervaci místa na akci pořádané GTac, případně k zajištění vstupu na střelnici
  • zasílání nabídek aktuálních termínů kurzů a akcí pořádaných GTac
  • cílené a individuální odpovědi na dotazy střelců dle zázemí, podmínek a možností tazatele
  • uskutečnění objednávky produktů GTac a k zasílání nabídek střeleckého příslušenství nabízeného samotnými střelci v rámci uzavřené komunity

Osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům, je-li to ve vztahu k zajišťované akci bezprostředně nutné (např. za účelem zajištění vstupu na střelnici).

Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že GTac provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby GTac odstranil takto závadný stav.

Odesláním formuláře zájemce bere na vědomí, že vyplněné osobní údaje poskytuje GTac k jejich zpracování za účelem organizace akce, na kterou se zájemce registruje, pro lepší odpověď na jeho dotaz či za účelem uskutečnění objednávky produktů.

Udělení souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno.

Oznámení o zpracování osobních údajů

Obvyklá dodací lhůta pro zboží skladem je 7 dní od obdržení platby na účet nebo potvrzení objednávky na dobírku. Zboží je zpravidla zasíláno následující den.

Dodací lhůta zboží, které není skladem závisí na termínu naskladnění.

Sortiment je naskladňován pouze 4x do roka a to vždy ke konci níže uvedených období:

Leden – Březen

Duben – Červen

Červenec – Září

Říjen – Prosinec

Mimo tyto termíny naskladňování nejsem schopen slíbit, že všechny produkty budou skladem.

V případě komplikací či nenadálých události bude dodání upřesněno při potvrzení objednávky či dodatečně telefonicky.